'
           
             
   
   
»
»
»
   

 

 
 
 

KONTAKT

—————————————
IMK "14. oktobar" a.d.
Država:
Srbija
Grad:
37000 Kruševac
Adresa:
Jasički put 2
tel:
+381 37 428-539
E-mail:

office@14-oktobar.co.rs

 

Radni uređaji

.

• HIDRAULIČNI TRAKTORISKI PREDNJI UTOVARIVAČI – TPU

Hidraulični traktoriski prednji utovarivači tipa TPU namenjeni su za utovar i istovar raznih materijala, zavisno od priključnog oruđa, koje se veoma lako može montirati, odnosno zameniti. Montiraju se na sve tipove traktora snage od 28 do 74 kW. Snaga traktora određuje tip prednjeg utovarivača. Brza montaža i demontaža radnog dela utovarivača na traktor, odnosno sa traktora, omogućava bolje iskorišćenje traktora i za ostale radove (oranje, vuču i dr.), pri čemu se rasterećenjem znatno dobija na uštedi i dužem eksploatacionom veku traktora.

 


Tehnički podaci

Tip utovarivača

TPU-02

TPU-04

TPU-05

Montaža moguća na traktor snage

kW

do 33

30-52

48-74

Kapacitet kašike

m3

0,2

0,4

0,5

Max visina dizanja u tački obrtanja oruđa

mm

A

2880

2900

3350

Visina istresanja

mm

B

2500

2500

2800

Udaljenost istresanja od traktora

mm

C

660

650

840

Dubina zahvatanja ispod nivoa traktora

mm

D

50

60

110

Ugao zatvaranja oruđa (kašike)

º

α

20

45

45

Ugao otvaranja oruđa (kašike)

º

ß

45

45

45

Pritisak u traktorskom hidrauličnom sistemu

bar

175

175

175

Max sila dizanja u donjem položaju

daN

Q1

870

1280

2160

Max sila dizanja u gornjem položaju

daN

Q2

900

1260

1310

Korisno opterećenje u težištu kašike (donji položaj)

kg

Q3

750

910

1780

Korisno opterećenje u težištu kašike (gornji položaj)

kg

Q4

770

900

1170

Sila kidanja

daN

R

645

1970

1820

Sopstvena težina kompletnog uređaja

kg

400

570

690

 

• HIDRAULIČNI TRAKTORISKI ZADNJI UTOVARIVAČI – TZU

Hidraulični traktoriski zadnji utovarivači-rovokopači tipa TZU upotrebljavaju se u poljopirvredi, vodoprivredi, građevinarstvu, kao i u preduzeđima za preradu sekundarnih sirovina, za utovar, istovar, kopanje ili čišćenje kanala i slično. Mogu se montirati na sve tipove traktora snage od 28 do 66 kW. Snaga traktora određuje i pravilan odabir tipa zadnjeg utovarivača-rovokopača. Montaža je takođe moguća i na raznim platoima i betonskim postoljima, a u zavisnosi od vrste pogona (električnog ili dizel agregata). Moguće su i kombinacije montaže sa prednjim utovarivačima tipa TPU ili odrivnim daskama tipa OD.

Uz ove utovarivače nidu se i veliki asortiman raznih radnih uređaja koji se mogu prilagoditi zahtevima kupaca (polipna grabilica, dubinska kašika, kašika za repu i sl). Montaža je lako izvodljiva i kod kupca ukoliko postoje uslovi za to.

 

Tehnički podaci

Tip utovarivača

TZU-03

TZU-06

TZU-09

Najveći dohvat

mm

3750

4450

4450

Najveća visina dizanja

mm

4000

5150

5210

Max teret koji diže

kg

310

600

900

Max visina dizanja sa duplom korpom

mm

2880

3270

3820

Najveća dubina kopanja

mm

1100

1650

1800

Ugao okretanja

º

186

360

360

Radni pritisak

bar

160

160

160

Kapacitet hidraulične pumpe pri n=1500 o/min

l/min

17

40

40

Količina i vrsta ulja u instalaciji

l

25
Hidraol 40-70

75
Hidraol 40-70

75
Hidraol 40-70

Mogućnost montaže na traktore snage

kW

22

<22

<45

Sopstvena težina

kg

425

950

1100

Osnovni podaci za izbor tipa utovarivača - rovokopača

 

Tip utovarivača

TZU-03

TZU-06

TZU-09

Max visina dizanja (istresanja)

A (mm)

4000

5150

5210

Max dubina kopanja

B (mm)

1100

1650

1800


• TRAKTORSKI UREĐAJ MZU – 1

Mehanički zadnji uređaj MZU – 1 je veoma jednostavan i praktičan priključak koji je namenjen poljoprivrednim proizvođačima za utovar rastresitog materijala, stajskog đubriva i podizanje tereta. Od uređaja poseduje utovarnu lopatu, vilu i kuku za teret. Montira se na postojeće poluge traktora, bez dodatnih nosećih ramova. Montaža i demontaža je jednostavna i brza.

Tehniči podaci  
   
Maksimalna visina dizanja                2300 mm  
Maksimalna visina istovara              1900 mm  
Težina utovarivača sa lopatom           140 kg  
Širina lopate – vile                              800 mm  
Težina vile                                            40 kg  
Montaža na traktor snage   18,75 – 26,25 kW  

Mogućućnost dizanja tereta zavisi od tipa traktora  do 250 kg

 

 

 

• TRAKTORISKA DASKA ODRIVNA / DASKA ZA SNEG – OD/ODS

 

Tehnički podaci

OD-03

ODS-04

     

Širina daske

mm

2100

2200

Visina daske

mm

630

675

Radna širina pri 30º

mm

1820

1840

Snaga traktora

KS

30-60

30-60

Radni ugao (levo-desno)

º

30

30

 

• HIDRAULIČNE KAMIONSKE DIZALICE KD-1/3S

Hidraulična kamionska dizalica KD-3S ima višestruku namenu, a upotrebljava se za utovar-istovar sekundarnih sirovina (čelika, papira i sl.), uglja, zemlje, šljunka, peska, kamena i dr. U elektrodistribuciji se koristi za dizanje i držanje stubova, izolatora i dr. U šumarstvu za utovar-istovar prostornog drveta. Pored polipne grabilice na dizalicu je moguće ugraditi i druge alate – uređaje po zahtevu kupca (obrtna kuka za teret, dvodelna kašika 0,48 m3, položni hvatač balvana i sl.). Konstrukcija ručice omogućava nosivost od 11 kN kod dužine ruke 5,5 m i 30 kN kod dužine ruke 2,2 m. Montira se na sve tipove kiper vozila i vozila koja poseduju izvod pomoćnog pogona za hidrauličnu pumpu. Rukovanje dizalicom vrši se pomoću razvodnika koji može biti montiran po želji kupca na stubu dizalice ili sa bočnih strana vozila. Dizalica se može montirati i na traktore većih snaga (77 kW i više), kao i na stabilnom betonskom postolju sa posebnim električnim ili dizel agregatom odgovarajuće snage.

 

Tehnički podaci - KD-3S

 

Težina korisnog tereta max

kN

30 / 2,2m

Domet hidraulične ruke max

m

5,5

Moment dizanja

Nm

6600

Ugao kretanja

º

360 do 410

Težina dizalice

N

11300

Visina stabilnog dela

mm

200

Max pritisak

bar

165

Kapacitet hidraulične pumpe

l/min

30

Količina hidrauličnog ulja u rezervoaru

l

45

Vreme okretanja za 360 º

sec

20

Vreme dizanja do max visine

sec

25

Min broj obrtaja motora

o/min

1000

 

• PRODUŽNA PRIKOLICA PP-075

Produžna prikolica PP-075 namenjena je za transport tereta većih dužina koji se oslanjaju na vučno vozilo i samu prikolicu, pre svega bandera i stubova za potrebe elektrodistributivnih i telekomunikacionih preduzeća.

Tehniči podaci  
   
Nosivost                                      750 kg

Max dužina nosača od vučnog sredstva

5500 mm
Širina zadnjeg nosača                900 mm
   

 

 

• HIDRAULIČNA KOSAČICA HIKOS 2000

HIKOS 2000 je hidraulična kosačica namenjena za održavanje kanala, kanalskih nasipa, odvodnih kanala pored puteva, kanala za navodnjavanje, bankina pored puteva gde nije moguć pristup drugoj poljoprivrednoj mehanizaciji, odnosno za održavanje svih onih površina koje je potrebno dohvatiti na udaljenosti, a zbog nemogućnosti pristupa osnovne mašine – traktora tim površinama.

 

Tehničke karakteristike

 

Max horizontalni domet

m

6

Max vertikalni domet

m

6,25

Masa

kg

1000

Transportna širina

m

2,3

Širina zahvata kose

m

1,8

Minimalna snaga traktora

kW

45

Radni pritisak

bar

160

Radna brzina pomeranja vozila

km/h

0-4

 

• HIDRAULIČNA BOČNA KOSAČICA HBK-50

Hidraulična bočna kosačica tipa HBK-50 ima maksimalnu primenu u mnogim infrastrukturnim delatnostima kao što je putna privreda, komunalne delatnosti, vodoprivreda i sl. Veoma jednostavno rukovanje hidrauličnim komandama iz kabine omogućava maksimalne efekte u košenju zeljenih površina uz veliku preglednost rukovaoca. Gotovo je nezamenljiva u putnoj privredi za letnje održavanje u košenju bankina i vodoprivredi na održavanju nasipa i kanalskih mreža. Zamenom radnog uređaja za košenje odgovarajućim drugim uređajem pruđa i veoma široku mogućnost obavljanja ostalih radova, kao što su izmuljavanje i čišćenje kanala, pranje smerokaza i ograda auto-puteva i slično. Zamena čeličnih noževa na glavi kose je veoma brza i jednostavna.

 

Tehničke karakteristike

 

Radna širina košenja

m

1,3

Broj okretaja radnog vratila kod broja okretaja vratila vozila 540 o/min

o/min

2733

Radna brzina vozila

km/h

2 - 15

Kapacitet košenja

m2/h

2600 - 19500

Max dohvat

m

5

Potrebna snaga na izlazu menjača

kW

50

Snaga hidromotora

kW

37

Zapremina rezervoara za ulje

l

60

Masa

kg

1270

 

• HIDRAULIČNE PRESE HP-7/10

Prese se upotrebljavaju za baliranje svih vrsta nemetalnim materijala, kao što su papir, tekstil, koža i slično. Uglavnom se koriste u proizvodnim procesima pa su i dimenzije presa tome prilagođene i praktičnu primenu nalaze u fabrikama, štamparijama, trgovinskim skladištima, a naročito u preduzećima koja se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina.

Tehnički podaci

HP-7

HP-10

Elektromotor

kW/V

3/380

4/380

Snaga presovanja

kN

63

100

Radni pritisak

N/cm2

1250

1250

Količina ulja

l

22

30

Hod klipa

mm

650

1000

Vreme za puni hod

Sec

20

29

Hidraulično ulje

Hidrol-40

Hidrol-40

     

Dimenzije paketa

HP-7

HP-10

Dužina

mm

800

1000

Širina

mm

700

700

Visina

mm

450 – 1100

400 - 1400

 

 

• TRANSPORTNA KORPA K-1

Transportna korpa K-1 namenjena je za transport manjih poljoprivrednih mašina i alatki, stoke, živine, poljoprivrednih proizvoda, upakovanog đubriva, stočne hrane i hemijskih preparata.

 

Tehniči podaci  
   

Sopstvena masa korpe            

75 kg
Nosivost                                 500 kg

Standardne dimenzije

1500 mm x 800 mm x 900 mm
   

 

• PRIKLJUČNA ORUĐA ZA UREĐAJE IZ PROGRAMA RASINA ZA PRIKLJUČNE UREĐAJE TIPA – TPU

Kašika za rastresite materijale i lake sipke materijale
Vile za stajnjak - seno
Paletni nosač sa viljuškom

 

• ZA PRIKLJUČNE UREĐAJE TIPA – TZU/UK/KD

Obrtna kuka za teret  
STD kašika za kopanje  
STD dvodelna kašika stajnjak  
Dvodelna kašika  
Vile za za repu  
Polipna grabilica  
Polužni hvatač balvana  
Obrtni rotator  

 

 

ČASOPIS

—————————————

IMK 14
istraživanje i razvoj

više ››

 

FOTO GALERIJA

—————————————
više ››
       
Korisni linkovi Press Pratite nas
————————————— ————————————— —————————————
Redakcija 14-oktobar
Grad Kruševac
Vesti - Kruševac
 
 
IMK "14. oktobar" a.d.
Jasički put 2
37000 Kruševac
037/428-539
E-mail:

press@14-oktobar.co.rs

 
Facebook
Twiter
Google+
YouTube
 
 
® 14 oktobar All Rights Reserved